Contacte
 
life lifebonelli Red el├ęctrica de Espa├▒a natura2000 Fundaci├│ Natura Parc

   

Gràcies a l'èxit aconseguit mitjançant l'esforç de diferents administracions públiques i entitats privades, durant el LIFE BONELLI, a Mallorca s'ha pogut executar una part important del Pla de Reintroducció de l'àguila coabarrada aprovat pel Govern Balear a l'agost de 2009. Ara, amb una incipient població que sembla haver-se adaptat a l'illa, és el moment d'iniciar una segona fase d'aquest pla, i dur a terme el seguiment d'aquesta població, així com una avaluació de la seva integració en l'ecosistema mallorquí, d'acord amb les recomanacions de la UICN (Unió Internacional per a la conservació de la Naturalesa) per reintroduccions amb objectius de conservació.

Amb aquesta idea neix el AQUILA a-LIFE (LIFE16 NAT/ES/000235), acrònim d'aquest nou projecte, que igual que el LIFE BONELLI, és englobat pel programa "LIFE, Nature and Biodiversity". Amb una durada prevista de cinc anys (oct 2017- set2022) i un àmbit d'acció europeu, el projecte AQUILA a-LIFE (LIFE16 NAT / ES / 000235) és englobat pel programa "LIFE, Nature and Biodiversity" i inclou en el seu estructura a diferents entitats tant d'Espanya com d'altres països comunitaris. D'entre elles, la Fundació Natura Parc és l'entitat sòcia responsable de dur a terme la seva execució a Mallorca.

AQUILA a-LIFE té com a objectiu augmentar l'abast de la presència d'àguila coabarrada a la Mediterrània occidental i revertir la seva tendència actual a la població regressiva, contribuint a la restauració dels ecosistemes on alguna vegada va viure. A Mallorca, les accions es duran a terme per tal de garantir l'evolució natural de la població establerta en l'actualitat, mantenint un nombre d'efectius viable per a la seva conservació i consolidant les seves zones de cria i dispersió.

 

Treballarem desenvolupant accions com ara:

- El seguiment de la població mitjançant marcatge amb emissors de localització GPS, per conèixer l'estat de la població, les seves zones de dispersió i alimentació, les seves zones de cria, així com la detecció de possibles amenaces.

- La realització de censos de possibles preses i altres rapinyaires amb les que podria existir una competència d'hàbitat per tal d'avaluar la integració de la població en el sistema mallorquí.

- La correcció d'infraestructures elèctriques perilloses, que com us ensenyaré més endavant, resulta avui dia la seva principal causa de mort.

- La realització de cursos de formació sobre electrocució destinada a personal tècnic de les empreses elèctriques, agents mediambientals, enginyers industrials, tècnics d'ajuntaments, ONG de conservació, etc.

- La creació d'una xarxa de contactes amb sectors clau i consolidació de grups socials de suport a les àguiles (Administració Pública, entitats i empreses privades, societats de caçadors i de conservació, ...).

- Aconseguir la designació de Zones d'especial protecció per a les aus de llocs d'alliberament amb èxit. Són dues les zones coabarrada. Massís de Randa i la Marina de Llucmajor

 

- L'avaluació de l'impacte socioeconòmic del projecte sobre l'illa. Això vol dir que es va a donar prioritat al fet que les despeses del projecte repercuteixin positivament en l'economia local.

- Una gran Campanya d'Educació i sensibilització ambiental destinada a centres educatius i població en general.

- Difusió i sensibilització mitjançant jornades d'informació i activitats.

web del projecte: www.aquila-a-life.org

Entitat col·laboradora a Mallorca: Red Eléctrica España

 

Educaciˇ ambiental | Races aut˛ctones | Voluntariat ambiental | Control de fauna domŔstica | Sanitat i control de fauna
Departament de projectes | Unitat canina antiverÝ | Geografia | Projecte de cria de la milana | Participaciˇ al COFIB

Fundaciˇ Natura Parc - Carretera de Sineu, km 15.400 - Santa EugŔnia, 07142. Mallorca. Balears - Tel. 971 144 532 - Fax 971 144 534 fnp@fundacionaturaparc.org

Dissenyat per Declipse