Contacte
 
life lifebonelli natura2000

   
La Fundació Natura Parc forma part del projecte Aquila a-Life (LIFE16NAT/ES/000235), dedicat a la conservació de l'Àguila de Bonelli (Aquila fasciata).  Aquest projecte compta amb la financiació de l'instrument financer LIFE  de la Unió Europea. 
 
 

Educació ambiental | Races autòctones | Voluntariat ambiental | Control de fauna domèstica | Sanitat i control de fauna
Departament de projectes | Unitat canina antiverí | Geografia | Projecte de cria de la milana | Participació al COFIB

Fundació Natura Parc - Carretera de Sineu, km 15.400 - Santa Eugènia, 07142. Mallorca. Balears - Tel. 971 144 532 - Fax 971 144 534 fnp@fundacionaturaparc.org

Dissenyat per Declipse