Centre de Recuperació de Fauna Silvestre
Centre de Rescat d´Espècies CITES
Centre d´Acollida de Mascotres Exòtiques
Educació Ambiental
Contacte
 
Cofib Fundación Natura PArc Gover de les Illes Balears

   
L’any 2004 es va crear el Consorci per a la Recuperació de la Fauna de les Illes Balears, COFIB (BOIB nº29 de dia 28 de febrer de 2004). Hi participen la Conselleria de Medi Ambient del Govern Balear i la Fundació Natura Parc.

El COFIB, com a entitat pròpia, du a terme les tasques que durant anys anteriors realitzava la Fundació Natura Parc d’una manera privada. Per aquesta raó, el Consorci gestiona tant les instal·lacions com els recursos que fins aleshores eren aportats per la Fundació Natura Parc.
 
Actualment el COFIB forma part de la Xarxa de Centres de Recuperació de la Fauna de les Illes Balears i rep més de 2000 animals anualment.
 
Les principals competències del COFIB són:
Centre de Recuperació de Fauna Silvestre
Centre de Rescat d’Espècies CITES
Centre d’Acollida de Mascotes Exòtiques
Programes d’Educació Ambiental, Investigació i Cria en Captivitat
 

Educació ambiental | Races autòctones | Voluntariat ambiental | Control de fauna domèstica | Sanitat i control de fauna
Departament de projectes | Unitat canina antiverí | Geografia | Projecte de cria de la milana | Participació al COFIB

Fundació Natura Parc - Carretera de Sineu, km 15.400 - Santa Eugènia, 07142. Mallorca. Balears - Tel. 971 144 532 - Fax 971 144 534 fnp@fundacionaturaparc.org

Dissenyat per Declipse